ทำเนียบผู้บริหารสำนักงานศุลกากรตรวจของผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ


 

ลำดับที่

ชื่อ-สกุล

ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง

1.

นายวัฒนา ยูถะสุนทร

2549 - 2550

2.

นายเอกลาภ รัตนรุจ

2550 - 2555

3.

นายอวยชัย กุลทิพย์มนตรี

2555 - 2558

4.

นายชัยยุทธ คำคุณ

2558 - 2559

5.

นายบุญเทียม โชควิวัฒน

2559 - 2561

6.

นายธาดา ชุมไชโย

2561 - 2561

7.

นายวรพัฒน์ เชาว์วิศิษฐ

2561 - 2565

8.

นายธงชัย มณีชาติ

2565 - ปัจจุบัน


 

วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 8 เมษายน 2565 16:17:58
จำนวนผู้เข้าชม : 3,037
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : สำนักงานศุลกากรตรวจของผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
999 ถ.บางนา-ตราด ต.หนองปรือ
อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2134-0400

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของสำนักงานศุลกากรตรวจของผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ลิขสิทธิ์ 2019 สำนักงานศุลกากรตรวจของผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนประมวลผลและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลการ