ทำเนียบผู้บริหารสำนักงานศุลกากรตรวจของผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง
1.นายวัฒนา ยูถะสุนทร2549 - 2550
2.นายเอกลาภ รัตนรุจ2550 - 2555
3.นายอวยชัย กุลทิพย์มนตรี2555 - 2558
4.นายชัยยุทธ คำคุณ2558 - 2559
5.นายบุญเทียม โชควิวัฒน2559 - 2561
6.นายธาดา ชุมไชโย2561 - 2561
7.นายวรพัฒน์ เชาว์วิศิษฐ2561-ปัจจุบัน
 

วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 27 มีนาคม 2562 15:32:17
จำนวนผู้เข้าชม : 2,265
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : สำนักงานศุลกากรตรวจของผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
999 ถ.บางนา-ตราด ต.หนองปรือ
อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2134-0400

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของสำนักงานศุลกากรตรวจของผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ลิขสิทธิ์ 2019 สำนักงานศุลกากรตรวจของผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนประมวลผลและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลการ