ประวัติสำนักงาน

ประวัติสำนักงานศุลกากรตรวจของผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

นับตั้งแต่การเปิดให้บริการเชิงพาณิชย์อย่างเต็มรูปแบบของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเมื่อวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2549 เป็นท่าอากาศยานหลักของประเทศไทย แทนท่าอากาศยานดอนเมืองที่เปิดให้บริการมานานกว่า 92 ปี กระทรวงการคลังได้กำหนดให้ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเป็นสนามบินศุลกากรตามกฎกระทรวง ลงวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2548 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 123 ตอนที่ 4 ก วันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2549 และได้มีการจัดตั้งสำนักงานศุลกากรตรวจของผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิขึ้นเป็นครั้งแรกตามกฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการกรมศุลกากร กระทรวงการคลัง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 ลงวันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2549 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 125 ตอนที่ 22 ก วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2551 ปัจจุบันเป็นไปตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมศุลกากร กระทรวงการคลัง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565 ลงวันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 139 ตอนที่ 70 ก ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565


 

วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 19 มกราคม 2566 17:32:51
จำนวนผู้เข้าชม : 12,644
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : สำนักงานศุลกากรตรวจของผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
999 ถ.บางนา-ตราด ต.หนองปรือ
อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2134-0400

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของสำนักงานศุลกากรตรวจของผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ลิขสิทธิ์ 2019 สำนักงานศุลกากรตรวจของผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนประมวลผลและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลการ